1. Suomen Kannabisliitto on Lohari-yhteisön yhdistyskeinoin vaikuttava “lisäosa”, eli olemme rekisteröimätön yhdistys ja ennen kaikkea KANSANLIIKE.
   
  Koko idea perustuu perinteisen, byrokraattisen yhdistystoiminnan sijaan kansanliike-konseptiin ja siihen, että teemme muutoksen kapulakielen lisäksi myös kansalaistottelemattomuuden hengessä. Vaadimme kansainvälisten ihmioikeuksien sekä potilaan oikeuksien nimissä lääkekannabiksen käyttöindikaation oleellista laajentamista (mm. lasten epilepsiaan ja krooniseen kipuun), sen saantikriteereiden helpottamista (esim. erityisluvallisuuden poistaminen) ja CBD-tuotteiden vapauttamista Fimean kontrollista välittömästi.
   
  Tässä kärjistetty ja symbolinen esimerkki Loharin ja Kannabisliiton toimintamallista: neuvottelupöydän ovi potkaistaan sisään ja itse kutsuttuna lyödään nyrkki pöytään, eikä lähdetä ennen kuin epäkohtaan on puututtu.
 2.  

 3. Ohjaamme energiamme sekä resurssimme tyhjien puheiden sijasta konkreettisiin tekoihin ja vertaistukeen.
   
  Olemme avoimia kaikille lääkekannabista tarvitseville, sairaudesta riippumatta. Näinkin kirjavan jäsenmäärän yhteishengelle on välttämätöntä, että yhteinen nimittäjä on ainoastaan lääkekannabiksen puutteeseen puuttuminen. Tällä linjauksella vältymme resursseja vieviltä sudenkuopilta kuten toiminnan lamauttavalta keskinäiseltä riitelyltä, ja pääsemme keskittämään voimamme yhteisen asian eli lääkekannabiksen ja CBD:n vapauttamisen puolesta TOIMIMISEEN.
   
  Tämä on ollut koko Loharin ja Kannabisliiton perustavanlaatuinen toimintamalli ja -periaate ensimmäisestä päivästä lähtien.
   
  Potilaiden jokapäiväinen inhimillinen hätä menee kuville kumartelun ja pokkuroinnin edelle. Kannabisliitto linjaa, että kyseessä on ns. force majeure -tilanne, eli kirjaimellisesti ’hätä ei lue lakia’.
 4.  

 5. Yhdistyksen hallitus ei toistaiseksi kokoonnu säännöllisin väliajoin, vaan ainoastaan poikkeustapauksissa tullaan suljettu kokous järjestämään.
   
  Yhdistyksen toimintaperiaatteet ja linjaukset säilyvät pääasiallisesti samoina siihen saakka, kunnes lääkekannabiksen suhteen Suomessa tulee oleellisia parannuksia. Tämän jälkeen päivitämme toimintamallit vastaamaan silloisen tilanteen tarpeita.
 6.  

 7. Rahaliikennettä ei käytännössä ole, sillä Lohari hoitaa tärkeimmät kulut.
   
  Esimerkiksi Kannabisliiton Facebookissa toimiva suljettu vertaistukiryhmä on Loharin tarjoama erillinen palvelu, joka antaa potilaille rauhan keskustella ilman ulkopuolisten häiriköintiä. Valitettava tosiasia on, että niiltä tahoilta, joita vakavat sairaudet eivät jokapäiväisesti kosketa, tulee joskus jopa suoranaista sairauksien kuten kroonisen kivun vähättelyä. Kitkemme sellaisen aineksen pois ryhmästä välittömästi ja statuksesta riippumatta.
   
  Tästä syystä eli Loharin ansiosta jäsenmaksua ei ole, ja yhdistyksen tai vertaistukiryhmän jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista. (Yhdistyksen ”kummina” toimiva LOHARI.NET pyrkii pitämään Kannabisliiton FB-ryhmän jäsenet etusijalla, ja esimerkiksi pian myyntiin tulevat CBD-tuotteet ovat ensi alkuun saatavilla ainoastaan FB-ryhmän jäsenille.)
   
  Emme myöskään tule rahastamaan reseptejä mahdollisesti kirjoittavien lääkäreiden yhteystiedoista tai muusta vastaavasta avusta (tämä toiminta on meillä vasta aluillaan, mutta verkostomme kasvaa hyvää vauhtia), sillä se on mielestämme epäeettistä. Lääkäriin meno maksaa jo aivan tarpeeksi, eikä mitään takeita reseptistä kuitenkaan ole.
 8.  

 9. Yhdistys on rekisteröimätön, eli resurssit menevät asian puolesta TOIMIMISEEN eivätkä itsetarkoitukselliseen yhdistyksen pyörittämiseen.
   
  Tämän linjanvedon kiihkeille vastustajille voimme todeta ainoastaan sen, että ryhmämme jäsenten kokemukset vertaistuen ja muun toimintamme laadusta puhukoon puolestaan.
   
  Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhdistyksen puheenjohtaja kantaa vastuun kaikista mahdollisista lainopillisista seurauksista, joita yhdistyksen toiminta saattaa aiheuttaa.