”Muutosta ei tultu anomaan, se tultiin tekemään.”

Suomen Kannabisliitto on vuonna 2016 perustettu etu- ja potilasjärjestö kaikille lääkekannabista tarvitseville suomalaisille. Tarkoitus on verkostoitua ja edistää kannabiksen lääkekäyttöä Suomessa kommunikoimalla yhdistysteitse asiaan vaikuttavien tahojen, kuten eri liittojen sekä terveydenhuollon laitosten kanssa. Vaikutamme myös Suomen valtamedioiden ja politiikan maailman kautta, ja edesautamme CBD-tuotteiden saantia kansalaistottelemattomuuden hengessä.
 
Nopeasti kasvava suljettu Facebook-ryhmä on Lohari.net-sivuston Kannabisliitto-yhdistykselle tarjoama erillinen vertaistuki- ja keskustelupalvelu ja Kannabisliiton ”lisäosa”. Itse yhdistys on toistaiseksi enemmänkin taka-alalla, mutta sillä on tärkeä rooli ja funktio myöhemmässä vaiheessa, kun asiamme on edennyt tiettyyn pisteeseen. FB-ryhmämme on vertaistuen lisäksi myös kasvava KANSANLIIKE lääkekannabiksen ja CBD:n vapauttamiseksi.
 
Agendamme on seuraava: ensin yleistä mielipidettä täytyy muokata ja vääriä käsityksiä tulee korjata nykyaikaisella tutkimus- ja faktatiedolla. Lisäksi eri nuoriso-, päihde- ja etujärjestöjä tulee kouluttaa/informoida lääkekannabiksen suhteen, sillä suomalaisessa päihdevalistuksessa esiintyy aivan liikaa väärää ja vanhentunutta tietoa. Nämä toimenpiteet puolestaan johtavat siihen, että lääkekannabisasia saadaan kammettua julkisesti esille ja otsikoihin, ja painostuksen seurauksena lopulta eduskunnan käsittelyyn.
 
Tässä liioiteltu ja symbolinen esimerkki Loharin ja Kannabisliiton toimintamallista ja suhtautumisesta turhaan byrokratiaan: neuvottelupöydän ovi potkaistaan sisään ja itse kutsuttuna lyödään nyrkki pöytään, eikä lähdetä ennen kuin epäkohtaan on puututtu.
 
Edellämainitun kärjistetyn esimerkin toteuttamiseksi sekä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi Loharilla ja Kannabisliitolla on keinoja, joita ei tässä maassa ole kannabisaktivismin saralla ennen nähty. 😉
 
Yhteisöä, vertaistukiryhmää ja Facebook-sivua ylläpitäessäni olen huomannut, että osa ihmisistä, jotka eivät itse kärsi sairauksista tuntuvat hieman helpommin kritisoivan toisten tekemisiä ja joskus jopa vähättelevän asian kiireellisyyttä.
 
Sen sijaan jos kärsii vaikka helvetillisistä kivuista 24/7, niin sellaiselle henkilölle pääasia ei ole fontin väri tai yhdistyksen makkaranpaistopäivän kahvinkeittimen suodatinpussien ostajasta tehtävä äänestys vaan se, että asioihin puututaan.
 
Joillekin kannabisaktivismi on statussymboli ja/tai harrastus, jota viedään eteenpäin kausiluontoisesti. Se on minulle täysin OK. Joillekin ainoa oikea tapa on toimia niin, ettei vahingossakaan laita itseään likoon eikä vahingossakaan astu kenenkään päättäjän tai herran varpaille. Tämäkin on minulle täysin OK, vaikka itse koen tällaisen toiminnan tehottomaksi ja pahimmillaan jopa asian etenemistä hidastavaksi. Valittamisen sijaan olen perustanut oman sivuston, yhteisön ja tämän liiton sekä ryhmän.
 
Yhteisen edun nimissä olen ottanut sen kannan, että en keskity toisten tahojen kritisoimiseen vaan annan heidän rauhassa toimia parhaaksi näkemällään tavalla – vaikka en samaa työrauhaa itse saisikaan. Kannatan myös Suomen ”kannabisskenen” eri tahojen välistä yhteistyötä rakentavassa hengessä; unohdetaan se perisuomalainen kateus ja kyräily ja keskitytään sairaiden lähimmäistemme auttamiseen. 💚
 
Lääkekannabista tarvitsevien oma ääni täytyy saada näkyviin ja kuuluviin päätöksenteossa aiempaa selvemmin. Arvon potilaat ja muut jäsenet, tehdään yhdessä Kannabisliitosta se virallinen taho, joka vie lääkekannabisasian eduskunnan käsittelyyn!
 
Kova työ palkitaan, joten nähdään kannabiksen vapaustaistelun eturintamalla.
 
Ystävällisin terveisin,


Tuomas Karhunen
Suomen Kannabisliiton puheenjohtaja
kannabisliitto.com | lohari.net